ล้างหนี้แบล็คลิสเครดิตบูโรอย่างไร ก่อนการกู้เงิน

การพิจารณาให้สินเชื่อบ้านกับผู้ที่ทำเรื่องขอกู้นั้น หลังจากผู้ขอสินเชื่อนำหลักฐานทั้งหมดที่จำเป็นส่งพร้อมกับทำเรื่องขอสินเชื่อแล้ว ธนาคารจะนำหลักฐานทั้งหมดประกอบการพิจารณา รวมทั้งส่งคำร้องขอตรวจสอบเครดิตบูโรซึ่งหากพบว่าผู้ขอสินเชื่อมีประวัติทางการเงินที่ไม่ดีหรือติดแบล็คลิส ทางธนาคารก็จะไม่อนุมัติให้สินเชื่อนั้นผ่านการพิจารณา

63683d904

ล้างหนี้แบล็คลิสเครดิตบูโรให้เรียบร้อยก่อนการกู้เงิน

          เครดิตบูโร นั้น คือหลักฐานทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่า ณ ปัจจุบันเราได้ทำธุรกรรมทางการเงินกันสถาบันการเงินไหนบ้าง เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่และมีการผ่อนชำระเป็นปกติหรือไม่ หากเราค้างผ่อนชำระนานเกินกว่า 90 วัน ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือชำระหนี้ส่วนที่ค้างให้หมด เราจะติดแบล็คลิสและไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารไหนได้อีก ดังนั้นหากเราต้องการขอสินเชื่ออีกครั้ง เราจำเป็นต้องปรับปรุงเครดิตบูโรของเราให้เป็นปกติ ซึ่งวิธีการล้างแบล็กลิสนั้น สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมด

          ถ้าจะให้เครดิตบูโรแสดงการเคลื่อนไหวทางการเงินที่ดี เราต้องชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมดเสียก่อน หลังจากที่เราชำระหนี้แล้ว เครดิตบูรโรจะแสดงสถานะทางการเงินว่าเป็นปกติ

  1. สร้างความเชื่อมั่นด้วยการเดินบัญชีและผ่อนชำระค่างวดให้เป็นปกติไม่น้อยกว่า 6 เดือน

          ขั้นตอนนี้สำคัญมาก เพราะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับธนาคารที่เราจะทำเรื่องขอสินเชื่อใหม่ ว่าเรากลับมามีความสามารถในการชำระค่างวดให้เป็นปกติได้อีกครั้งแล้ว ซึ่งระยะเวลาที่ดีที่สุดที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับธนาคารได้ไม่ควรน้อยกว่า 1 ปี…