วิธีการสร้างเครดิตทางการเงินที่ดี

  file000680453648        ประวัติทางการเงินที่ดี เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพิจารณาให้สินเชื่อกับผู้ยื่นเรื่องขอสินเชื่อ ยิ่งผู้ยื่นเรื่องขอสินเชื่อมีประวัติทางการเงินดีมากแค่ไหน การขอสินเชื่อก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นเท่านั้น

ทำอย่างไรจึงจะมีประวัติทางการเงินที่ดี

          คำว่าประวัติทางการเงินที่ดีนั้น ธนาคารจะพิจารณาจากหลายปัจจัย ซึ่งอาจไม่เกี่ยวกับจำนวนรายได้ในแต่ละเดือน แต่สิ่งที่ธนาคารพิจารณาจะเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอในการรับรายได้ การเดินบัญชีที่มีความสม่ำเสมอ การมีประวัติการชำระเงินที่ดีและไม่มีการค้างชำระ เหล่านี้ต่างหากคือคำจำกัดความของประวัติทางการเงินที่ดีที่ธนาคารตรวจสอบและต้องการ เพราะฉะนั้นหากต้องการสร้างประวัติทางการเงินที่ดี ก็ต้องมุ่งเป้าไปที่ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้

  1. การเดินบัญชีที่มีความสม่ำเสมอ

          เพราะธนาคารให้ความสำคัญกับข้อนี้ ผู้ขอสินเชื่อส่วนใหญ่ที่มีเงินเดือน จึงมักใช้บัญชีเงินเดือนประกอบการพิจารณา เพราะมีการเดินบัญชีที่สม่ำเสมอและมีการแสดงตัวเงินเข้าหรือรายได้ที่ชัดเจนที่สุด ส่วนใครที่ไม่มีบัญชีเงินเดือน ก็จำเป็นต้องนำรายได้ในแต่ละเดือนฝากเข้าบัญชีอย่างต่อเนื่องในจำนวนที่เท่ากันไม่น้อยกว่า 1 ปี

  1. การมีประวัติการชำระเงินที่ดีและไม่มีการค้างชำระ

          ในกรณีนี้หากผู้ขอสินเชื่อมีการชำระสินเชื่อหรือกำลังชำระสินเชื่ออยู่ สามารถชำระตรงเวลาและไม่มีประวัติการค้างชำระ ก็ไม่มีปัญหา เพราะเครดิตบูโรจะแสดงประวัติการชำระย้อนหลังให้ถึง 3 ปีหรือ 36 เดือน แต่ถ้าใครที่มีประวัติค้างชำระอยู่ ต้องไปชำระหนี้ค้างเหล่านั้นให้หมดและทำประวัติการชำระใหม่ให้ตรงเวลาเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี เพื่อให้ธนาคารมั่นใจว่าเราจะสามารถชำระค่างวดของสินเชื่อใหม่ได้

หากสามารถทำได้ทั้ง 2 ข้อนี้ ประวัติทางการเงินของเราก็ถือว่าสวยงามและขาวสะอาดมาก ส่งผลให้ธนาคารพิจารณาให้สินเชื่ออย่างไม่ลังเล…