รู้จักสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

          สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน เป็นสินเชื่อบ้านอีกประเภทหนึ่งที่หลายคนเลือกหลังจากที่ขอสินเชื่อบ้านไปแล้ว เนื่องจากมีความจำเป็นในการใช้เงินก้อน หรือพบว่ามีธนาคารอื่นที่ปล่อยกู้ด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ทำให้ผู้กู้จำเป็นต้องย้ายธนาคาร แล้วการรีไฟแนนซ์บ้านคืออะไรและมีขั้นตอนในการรีไฟแนนซ์อย่างไร เราไปทำความรู้จักกัน

unique-1-1098683-m

          การรีไฟแนนซ์บ้าน คือ การขอสินเชื่อก้อนใหม่แทนสินเชื่อเดิม โดยการนำบ้านที่เรากำลังผ่อนชำระอยู่ไปค้ำประกัน ซึ่งหากการขอสินเชื่อใหม่นี้ผ่าน เราก็จะได้รับเงินก้อนไปชำระสินเชื่อเดิมทั้งหมด และหลังจากชำระแล้วเราอาจเหลือส่วนต่างเป็นเงินก้อนนำมาใช้ยามฉุกเฉินหรือยามจำเป็น ซึ่งโดยปกติแล้วการรีไฟแนนซ์บ้านจะทำกับธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกกว่า ซึ่งบางคนเลือกใช้วิธีนี้เพื่อลดเงินต้นและทำให้การชำระสินเชื่อหมดเร็วขึ้น

สำหรับวิธีการรีไฟแนนซ์บ้านนั้น มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพียงแค่เราติดต่อขอรายการสรุปยอดหนี้สินเชื่อบ้านกับธนาคารที่เราขอสินเชื่อเดิม ไปขอรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารใหม่ ซึ่งหากสินเชื่อใหม่นี้ได้รับการอนุมัติ เราต้องดำเนินการไถ่ถอนบ้านจากสินเชื่อเดิมและทำสัญญาสินเชื่อกับธนาคารใหม่ ซึ่งรูปแบบจะเหมือนกันกับการขอสินเชื่อครั้งแรกทุกประการและนอกจากนี้ในการขอรีไฟแนนซ์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรีไฟแนนซ์บ้านด้วย

เพราะฉะนั้น หากพิจารณาแล้วพบว่าการรีไฟแนนซ์บ้านจะช่วยให้เรามีเงินก้อนและหนี้หมดเร็วขึ้น การรีไฟแนนซ์ก็เป็นทางออกที่ดี แต่ถ้ารีไฟแนนซ์ไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้รับไม่แตกต่างกันมากนัก ก็อาจต้องรอช่วงเวลาที่ดีกว่านี้ เพราะการรีไฟแนนซ์บ้านมีค่าใช้จ่าย ถ้ารีไฟแนนซ์ไปแล้วไม่เหลือเงินก้อนและไม่คุ้ม ก็ไม่ควรทำ…