เคล็ดลับการกู้เงินซื้อบ้าน

การขอสินเชื่อให้ผ่านนั้น ในปัจจุบันอาจเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้น เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ทำให้สถาบันการเงินไม่มั่นใจในสถานะภาพทางการเงินของผู้กู้ ทำให้การยื่นเรื่องขอสินเชื่อไม่ผ่านและผู้กู้ไม่สามารถนำเงินไปปลูกสร้างบ้านได้ตามที่ต้องการ

ขอสินเชื่อให้ผ่านด้วยเคล็ดลับง่าย ๆ

            ปัจจัยที่ถือว่ามีความสำคัญมากที่สุดสำหรับการขอสินเชื่อนั้น มี 3 ข้อ ได้แก่

  1. เอกสารครบถ้วน

            เอกสารในที่นี้ทางธนาคารจะเป็นผู้ระบุว่าต้องการอะไรบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองเงินเดือน (ฉบับจริง) สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 12 เดือนหรือ Statement ฯลฯ ซึ่งเป็นการแสดงตัวตนและประวัติการทำงานของเรา โดยเอกสารเหล่านี้จะได้รับการตรวจสอบจากทางธนาคารอย่างละเอียด

  1. ประวัติทางการเงินดี

            ประวัติทางการเงินในที่นี้คือ ลักษณะของการเดินบัญชีที่มีความต่อเนื่อง มีเงินเข้าทุกเดือนและมีประวัติในการผ่อนชำระสินค้าที่ตรงเวลา ไม่ติดแบล็คลิส

  1. มีหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาค้ำประกันได้

            การขอสินเชื่อบ้านส่วนใหญ่จะขอในจำนวนที่มาก ดังนั้นผู้กู้จึงจำป็นต้องนำหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันมาจำนอง เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีที่ผู้กู้ผิดสัญญาและไม่ผ่อนชำระตามที่ระบุไว้

            หากผู้กู้สามารถปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 ข้อนี้ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาที่ทำให้การขอสินเชื่อไม่ผ่าน ถึงแม้ว่าจะส่งเอกสารแล้ว เอกสารไม่ครบหรือตรวจสอบประวัติทางการเงินแล้วไม่ผ่าน ทางธนาคารก็ยังให้โอกาสหาเอกสารที่ธนาคารต้องการมาให้ครบ รวมทั้งแนะนำการปรับประวัติทางการเงินให้ผ่านก่อน เพราะฉะนั้น หากใครที่กำลังคิดจะขอสินเชื่อ ลองนำวิธีของเราไปปรับใช้ดู รับประกันว่าการขอสินเชื่อของคุณต้องผ่านอย่างแน่นอน…